ŠUBERT František Adolf – Na domě čp.478 Janáčkovo nábřeží 39 Praha 5 Smíchov

Na domě čp.478 Janáčkovo nábřeží 39 Praha 5 Smíchov měla být v roce 1935 odhalena pamětní deska s reliéfní hlavou a textem:

„V TOMTO DOMĚ ŽIL A DNE 8.ZÁŘÍ 1915 ZEMŘEL FRANT. ADOLF ŠUBERT, NOVINÁŘ, DRAMATICKÝ SPISOVATEL PRVNÍ ŘEDIT.NÁROD. DIVADLA V PRAZE A MĚST. DIVADLA NA KRÁL. VINOHRADECH, PŮVODCE NÁRODOPISNÉ VÝSTAVY ČESKOSLOVANSKÉ V PRAZE 1895“

V textu „Secesní činžovní domy na Janáčkově nábřeží“ z roku 2007, umístěném na webu, autorka Marta Jiroušková v popisu domu č.39 také uvedla, že na tomto domě „Umístění pamětní desky dramatika F.A.Šuberta bylo povoleno roku 1936, dnes se však na domě již nevyskytuje. Na existenci této pamětní deska mě upozornil pan Jan Zuska, jehož otec akad.sochař Frant.Zuska desku vytvořil. Sdělil mi, že deska byla odhalena 8. září 1935 a zřejmě sejmuta během 2. sv. války. Deník Národní politika přinesl dne l.9.1935 na první stránce informaci, že „Pamětní deska spisovateli a prvnímu řediteli Nár.divadla Fr.Ad.Šubertovi, modelovaná pro Tylovu obec ochotnickou v Praze akad.sochařem Frant.Zuzkou z Pardubic, odhalena bude 8.t.m. na domě č.8 na Nábřeží Legií na Smíchově, kde oslavenec právě před 20 lety zemřel“.

(Pozn. Domy na Janáčkově nábřeží /dříve Nábřeží Legií/ jsou dnes číslovány lichými čísly a žádný dům s číslem 8 tam není. Uvedená fotografie pamětní desky je převzatá z deníku Národní politika bez možnosti její úpravy).