KOSTEL SV. MARTINA – Na západní stěně kostela Martinská ul. Praha 1 Staré Město

Na západní stěně kostela Martinská ul. Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„Tento kostel sv.Martina původně románský, již r.1178 známý, byl při stavbě hradeb městských kolem Starého města pražského v l.1249-1253 pojat do opevnění a proto jmenován „ve zdi“. V polovici stol. 14 pobořena absida, loď prodloužena, zvýšena a nově překlenuta, věž a presbytář přistavěny. Ku sklonku stol.15 kostel rozšířen o pravou loď a severní přístavbu. Rok 1414 stala se památná událosť, že počala se též zde po prvé podávati lidu nejsvětější svátost oltářní „pod obojí způsobou“. Do roku 1621 byl kostel farním strany pod obojím, od r.1621 opět katolickým, r.1784 byl zrušen, prodán a na dům činžovní upraven. R. 1904 k podnětu starosty měst pražských dr.Vlad.Srba obcí pražskou zakoupen a v l.1905-1906 znovuzřízen“.