STARONOVÁ SYNAGOGA – Na západní stěně přístavby Staronové synagogy v Maiselově ulici v Praze 1 Josefov

Na západní stěně přístavby Staronové synagogy v Maiselově ulici v Praze 1 Josefov je pamětní deska s textem:

„Staronová synagoga náleží k prvním gotickým stavbám v Praze a k nejstarším dochovaným synagogám evropským byla vystavěna v posledním desetiletí 13.století, štíty jsou ze století 14., přístavby z doby pozdější vstupní portál s jemně tesanou ornamentikou je nejstarším dochovaným architektonickým portálem pražským“.