UHŘÍNĚVESKÁ SYNAGOGA – Na budově bývalé synagogy ulice Přátelství 79 Praha 10 Uhříněves

Na stěně bývalé uhříněveské synagogy jsou tři pamětní desky – dvě v českém a jedna v anglickém jazyce. Na horní z nich je text:

„Vrať nás, věčný, k sobě a my se vrátíme. Obnov naše dny jako za starodávna. Pláč Jeremiášův, S-21.“

Na hlavní z nich je text o historii synagogy:

“Na paměť židovské obce v Uhříněvsi. Nejstarší písemné záznamy o židovské obci v Uhříněvsi pocházejí z roku 1620. Hřbitov byl založen na počátku 18.století. Tato synagoga byla postavena v roce 1848 a bohoslužby se zde konaly do nacistické okupace. Nacisté měli na seznamu 46 Židů z Uhříněvsi a 341 z okolních obcí. Transporty z Uhříněvsi do ghetta Terezín začaly na počátku roku 1942. Z Terezína byli převáženi do Osvětimi, Treblinky a jiných táborů smrti. Z původních 687 přežili jen 42. Největší transport Židů z Uhříněvsi a okolí proběhl na svátek Roš Hašana 12.září 1942, kdy bylo do Terezína převezeno 212 Židů, z toho 36 uhříněvských. Po válce připadla synagoga městu a roku 1995 byla vydána Židovské obci v Praze. Bohoslužby se v ní již nekonají. Svitek tóry z původní synagogy trvale zapůjčil THE MEMORIAL SCROLL TRUST v Londýně synagóze FINCHLEV REFORM. Tuto pamětní desku daly zhotovit FINCHLEV REFORM SYNAGOGUE v Londýně a Praha –Uhříněves roku 2000.“

Třetí z nich je obdobná v anglickém jazyce.

Zdroj fotografie Wikipedie
Zdroj fotografie Mapy.cz- autor Petra Šmídovvá. Stav v roce 2020.