RAJMON František – Na sloupu věřejného osvětlení, ul. Rajmonova, Praha 8 – Kobylisy

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení proti parkovišti v Rajmonově ulici v pražských Kobylisích je instalována modrá dodatková uliční cedule s textem:

František Rajmon
(1893 – 1943)
Působil v hodnosti štábního strážmistra na četnické stanici
v Náchodě. Během okupace se zapojil do protinacistického odboje.
Za tuto svou odbojovou činnost byl nacisty popraven
na střelnici v Kobylisích.

Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě