ŠIMŮNEK František – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Šimůnkova, Praha 8 – Kobylisy

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení v zatáčce naproti restauraci Žernosecká je pod červenou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková informační uliční cedule s textem:

František Šimůnek – (1897 – 1944) – Povoláním soustružník dřeva. Během okupace se zapojil do protinacistického odboje, kdy ukrýval gestapem hledané osoby a pomáhal perzekvovaným rodinám. Za svou odbojovou činnost byl vězněn a popraven v pankrácké věznici.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021


SVATOŠOVI (2) – Na sloupu veřejného osvětlení ul. Svatošových, Praha 9 – Vysočany

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení v ulici Svatošových v pražských Vysočanech je pod červenou cedulí s názvem ulice umístěna také modrá smaltovaná dodatková informační uliční cedule s textem:

Rodina Svatošových – patřila mezi neojobětavější podporovatele operace ANTHROPOID. Marie Svatošová (*6.10.1904) se sestroou Zdeňkou Janíkovou (*11.4.1909), manželem Josefem Svatošem (*8.11.1896), jeho bratry Františkem Svatošem (*14.3.1902), Rudolfem Svatošem (*30.10.1905) a jeho manželkou Marií Svatošovou (*19.6.1912) byli všichni zavražděni Němci 24.10.1942 a 26.1.1943 v KT Mauthausen.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


SVATOŠOVI (1) – Na sloupu veřejného osvětlení ul. Svatošových, Praha 9 – Vysočany

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení v ohybu ulice Svatošových v pražských Vysočanech je pod červenou cedulí s názvem ulice umístěna také modrá smaltovaná dodatková informační uliční cedule s textem:

Rodina Svatošových – patřila mezi neojobětavější podporovatele operace ANTHROPOID. Marie Svatošová (*6.10.1904) se sestroou Zdeňkou Janíkovou (*11.4.1909), manželem Josefem Svatošem (*8.11.1896), jeho bratry Františkem Svatošem (*14.3.1902), Rudolfem Svatošem (*30.10.1905) a jeho manželkou Marií Svatošovou (*19.6.1912) byli všichni zavražděni Němci 24.10.1942 a 26.1.1943 v KT Mauthausen.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


STRNADOVI Marie a Bohuslav – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Strnadova, Praha 9 – Vysočany

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení v ulici Strnadových v pražských Vysočanech je instalována modrá smaltovaná dodatková informační uliční cedule s textem:

Manželé Marie Strnadová (*17.5.1899) a Bohuslav Strnad (*1.3.1905)
Bohuslav Strnad vedl do roku 1941 libeňský Sokol, jehož aktivní členkou byla i jeho žena Marie.
Oba manželé se zapojili do odboje a patřili mezi podporovatele operace ANTHROPOID
Po zatčení a krutých výsleších byli 24.10.1942 nacisty zavražděni v KT Mauthausen

Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


SRB Vladimír, JUDr. – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Srbova, Praha 8 – Libeň

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení na křížení ulic Srbova a Prosecká v pražské Libni je pod červenou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková informační uliční cedule s textem:

JUDr. Vladimír Srb
(1856 – 1916)
Starosta Královského hlavního města Prahy (1900 – 1906)
a poslanec vídeňské Říšské rady.
V době jeho úřadu byla k Praze připojena Libeň (1901)

Foto Josef Kareš

Umístění na mapě


Další odkazy