SMRŽOVI Jarmila a Jaroslav – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Smržových, Praha 9 – Vysočany

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení ve Smržově ulici v pražských Vysočanech je pod červenou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná informační dodatková uliční cedule s textem:

Manželé
Jarmila Smržová (*19.11.1907) a Jaroslav Smrž (*24.09.1904),
vedoucí členové vysočanského Sokola, aktivně se zapojili do odboje
a příslušníkům operace ANTHROPOID poskytovali dlouhodobou a nezištnou pomoc.
Jan Kubiš odjíždí 27.5.1942 z místa útoku právě na jimi zapůjčeném kole,
po kterém Němci tak usilovně pátrají.
Po zatčení a krutých výsleších byli 24.10.1942 zavražděni v KT Mauthausen.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


SKÁLA ze Zhoře, Pavel – Na sloupu veřejného osvětlení, Skálova ul., Praha 9 – Čimice

Foto josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení v ulici Skálova v pražských Čimicích je instalována modrá smaltovaná dodatková informační uliční cedule s textem:

Pavel Skála ze Zhoře
(1583 – 1640 )
Žatecký měsťan, český protestantský historik. Po bitvě
na Bílé hoře (1620) odešel z náboženských důvodů do exilu v Sasku.
Jeho nejvýznamnějším dílem je desetisvazková Historie církevní.

Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy

SAARINEN Eero – Na zdi domu ul. Saarinenova , Praha 9 – Hloubětín

Foto Josef Kareš

Na zdi novostavby domu čp. 1129/1 v Saarinenově ulici v pražském Hloubětíně je pod červenou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

Eero Saarinen
20.8.1910 – 1.9.1961
Finsko-americký architekt a designér. V roce 1962 mu byla udělena
Zlatá medaile za architekturu, což je nejvyšší ocenění udělované
Americkým institutem architektů. Eero úzce spolupracoval se svým otcem
Elielem Saarinenem, který byl rovněž slavným architektem.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy

REVELL Viljo – Na plotu domu ul. Revellova, Praha 9 – Hloubětín

Foto Josef Kareš

Na plotu novostavby domu čp. 1129/3 ,Revellova ulice v pražském Hloubětíně je pod červenou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

Viljo Revell
25.1.1910 – 8.11.1964
Finský architekt, představitel funkcionalismu. Je spoluautorem
Skleněného paláce, první funkcionalistické budovy v Helsinkách.
Jeho vrcholným dílem byl architektonický návrh nové radnice
v kanadském Torontu.

Foto Josef Kareš

Foto Josef Kareš,2021

Umístění na mapě


Další odkazy