SMRŽOVI Jarmila a Jaroslav – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Smržových, Praha 9 – Vysočany

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení ve Smržově ulici v pražských Vysočanech je pod červenou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná informační dodatková uliční cedule s textem:

Manželé – Jarmila Smržová (*19.11.1907) a Jaroslav Smrž (*24.09.1904), vedoucí členové vysočanského Sokola, aktivně se zapojili do odboje a příslušníkům operace ANTHROPOID poskytovali dlouhodobou a nezištnou pomoc. Jan Kubiš odjíždí 27.5.1942 z místa útoku právě na jimi zapůjčeném kole, po kterém Němci tak usilovně pátrají. Po zatčení a krutých výsleších byli 24.10.1942 zavražděni v KT Mauthausen.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021

________________________________________

Umístění na mapě

________________________________________