ZENKL Petr, PhDr. – Na zdi domu čp.139/224 ul. Zenklova, Praha 8 – Kobylisy

Foto Josef Kareš

Na domě čp.139/224 v ul.Zenklova v pražských Kobylisích je pod červenou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková informační uliční cedule s textem:

PhDr. Petr Zenkl – (1884 – 1975) – Pražským primátorem byl v letech 1937-1939 a 1945-1946, místopředsedouo vlády v letech 1946-1948. Za okupace byl nacisty vězněn v Dachau a Buchenwaldu. Po roce 1948 odešel do emigrace, kde stál v čele československého politického exilu.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021


Další odkazy

VOJEN kníže – Na sloupu věřejného osvětlení, ul. Vojenova, Praha 8 – Libeň

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení v ulici Vojenova v Praze na Palmovce je instalována modrá smaltovaná dodatková informační cedule s textem:

kníže Vojen
Bájný kníže z rodu Přemyslovců. Poprvé ho zmiňuje kronikář Kosmas,
podle kterého bylo sedm knížat mezi Přemyslem Oráčem a prvním
historicky doloženým českým knížetem Bořivojem I. :
Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan a Hostivít.

Zdroj obrázku – Google maps

Umístění na mapě


Další odkazy

VOCTÁŘ Josef – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Voctářova, Praha 8 – Libeň

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení v ohybu ulice Voctářova v pražské Libni je pod červenou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková informační cedule s textem:

Josef Voctář – (1823 – 1908) – Původním povoláním tesař, potom majitel domu. Od roku 1867 zasedal nepřetržitě v obecních radách obce Libeň, byl i jejím starostou (1874-1893, 1900-19001). Zasloužil se o povýšení Libně na město (1898) a také její připojení k Praze (1901).

Zdroj obrázku Google maps

Umístění na mapě


THÁM Václav – Na zdi domu čp.115/22 ul. Thámova, Praha 8 – Karlín

Foto Josef Kareš

Na zdi domu čp.115/22 v Thámově ulici v pražském Karlíně je vedle červené cedule s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková informační cedule s textem:

Václav Thám – (1765 – 1816) – Český básník a divadelník (herec i režisér), vůdčí osobnost českého obrozeneckého divadla konce 18. století. Byl hlavním činitelem vlasteneckého divadla Bouda, které stávalo v dolní části dnešního Václavského náměstí.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy

TAUSSIG František – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Taussigova, Praha 8 – Kobylisy

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení v ohybu ulice Taussigova v pražských Kobylisích je pod červenou cedulí s názvem ulice instalována také modrá dodatková informační cedule s textem:

František Taussig
(1909 – 1941)
Povoláním novinář.
Během okupace se zapojil do protinacistického
odboje, za což byl popraven v ruzyňských kasárnách.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě