VOCTÁŘ Josef – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Voctářova, Praha 8 – Libeň

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení v ohybu ulice Voctářova v pražské Libni je pod červenou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková informační cedule s textem:

Josef Voctář – (1823 – 1908) – Původním povoláním tesař, potom majitel domu. Od roku 1867 zasedal nepřetržitě v obecních radách obce Libeň, byl i jejím starostou (1874-1893, 1900-19001). Zasloužil se o povýšení Libně na město (1898) a také její připojení k Praze (1901).

Zdroj obrázku Google maps

Umístění na mapě