ŠTORCH Eduard – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Štorchova, Praha 8 – Libeň

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení ve Štorchově ulici v pražské Libni je pod červenou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková informační cedule s textem:

Eduard Štorch – (1878 – 1956) – Pedagog a spisovatel. Jeho tvorba pro mládež byly* inspirována archeologickými nálezy z pravěké a raně historické éry českýách dějin. Na Libeňském ostrově zřídil tzv. dětskou farmu, vzor pozdějších škol v přírodě.

*patrně chyba, ale text je doslovným přepisem cedule

Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy: