TAUSSIG František – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Taussigova, Praha 8 – Kobylisy

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení v ohybu ulice Taussigova v pražských Kobylisích je pod červenou cedulí s názvem ulice instalována také modrá dodatková informační cedule s textem:

František Taussig
(1909 – 1941)
Povoláním novinář.
Během okupace se zapojil do protinacistického
odboje, za což byl popraven v ruzyňských kasárnách.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


ŠTORCH Eduard – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Štorchova, Praha 8 – Libeň

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení ve Štorchově ulici v pražské Libni je pod červenou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková informační cedule s textem:

Eduard Štorch
(1878 – 1956)
Pedagog a spisovatel. Jeho tvorba pro mládež byly* inspirována
archeologickými nálezy z pravěké a raně historické éry českýách dějin.
Na Libeňském ostrově zřídil tzv. dětskou farmu,
vzor pozdějších škol v přírodě.

*patrně chyba, ale text je doslovným přepisem cedule

Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy

ŠTÍBR František – Na sloupu veřejného osvětlení ul. Štíbrova, Praha 8 – Kobylisy

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení v místech, kde v pražských Kobylisích ústí do ulice Štíbrovy ulice Čumpelíkova, je pod červenou cedulí s názvem ulice instalována také modrá dodatková informační cedule s textem:

František Štíbr
(1907 – 1942)
Povoláním kotlář. Během okupace se zapojil
do protinacistického odboje, za což byl popraven v Berlíně.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy

ŠIMŮNEK František – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Šimůnkova, Praha 8 – Kobylisy

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení v zatáčce naproti restauraci Žernosecká je pod červenou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková informační uliční cedule s textem:

František Šimůnek – (1897 – 1944) – Povoláním soustružník dřeva. Během okupace se zapojil do protinacistického odboje, kdy ukrýval gestapem hledané osoby a pomáhal perzekvovaným rodinám. Za svou odbojovou činnost byl vězněn a popraven v pankrácké věznici.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021


SVATOŠOVI (2) – Na sloupu veřejného osvětlení ul. Svatošových, Praha 9 – Vysočany

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení v ulici Svatošových v pražských Vysočanech je pod červenou cedulí s názvem ulice umístěna také modrá smaltovaná dodatková informační uliční cedule s textem:

Rodina Svatošových – patřila mezi neojobětavější podporovatele operace ANTHROPOID. Marie Svatošová (*6.10.1904) se sestroou Zdeňkou Janíkovou (*11.4.1909), manželem Josefem Svatošem (*8.11.1896), jeho bratry Františkem Svatošem (*14.3.1902), Rudolfem Svatošem (*30.10.1905) a jeho manželkou Marií Svatošovou (*19.6.1912) byli všichni zavražděni Němci 24.10.1942 a 26.1.1943 v KT Mauthausen.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě