BENDA Břetislav – Na plotě MČ Praha 17 – Řepy, Bendova ul., čp.1121/5

Foto Josef Kareš, 2021

Na plotě kolem budovy MČ Praha 17 v Řepích je pod červenou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková informační uliční cedule s textem:

Břetislav Benda – (28.3.1897 – 19.8.1987) -významný český sochař, žák Josefa Václava Myslbeka, člen výtvarného spolku Mánes, celoživotní umělecký projev nejlépe vystihují jeho vlastní slova: „Neznám motiv vzácnější než je lidské tělo, a především ženské“

Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy