BENDA Břetislav – Na sloupku před poliklinikou Řepy, Bendova ul., Praha 17

Foto Josef Kareš, 2021

Na kovovém sloupku z boku budovy polikliniky v Řepích, Praha 17, při ústí ulic Bendova a Bazovská je hned pod červenou cedulí s názvem ulice instalována, v této ulici druhá, modrá smaltovaná dodatková informační uliční cedule s textem:

Břetislav Benda
(28.3.1897 – 19.8.1987)
významný český sochař, žák Josefa Václava Myslbeka,
člen výtvarného spolku Mánes, celoživotní umělecký projev
nejlépe vystihují jeho vlastní slova:
„Neznám motiv vzácnější než je lidské tělo, a především ženské“

Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy

MAKOVSKÝ Vincenc – na sloupu veřejného osvětlení, ul. Makovského, Praha 6 – Řepy

Foto Josef Kareš, 2012

Na sloupu veřejného osvětlení v ulici Makovského v pražských Řepích je pod červenou uliční cedulí umístěna modrá smaltovaná informační cedule s textem:

V tomto domě žila a tvořila
Ester Krumbachová
12.11.1923 – 12.1.1996
výtvarnice filmových a divadelních kostýmů,
scénografka, scénáristka a režisérka,
držitelka řady prestižních ocenění.
Byla mimo jiné autorkou vizuálních či
scénáristických koncepcí pro více
než čtyřicet celovečerních filmů a jejich
kavalitu ovlivnila často rozhodujícím
a avantgardním způsobem.

Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy

LAUDA Jan – na sloupu veřejného osvětlení, ul. Laudova 1386/33, Praha 6 – Řepy

Foto Josef Kareš, 2021

Na sloupu veřejného osvětlení je v ulici Laudova 1388/33 v pražských Řepích instalována po červenou cedulí s názvem ulice modrá smaltovaná informační cedule s textem:

LAUDA Jan
(4.4.1898 – 11.3.1959)
český sochař a vysokoškolský pedagog, zaměřil se na sociální civilismus, později poetizující realismus, vytvářel terakonové sochy, plastiky zvířat, reliéfy, portréty politických prominentů, vystavoval na světové výstavě v New Yorku 1938, cena Grand Prix Expo 58, profesor Akademie výtvarných umění, národní umělec.

Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy