BENDA Břetislav – Na sloupku před poliklinikou Řepy, Bendova ul., Praha 17

Foto Josef Kareš, 2021

Na kovovém sloupku z boku budovy polikliniky v Řepích, Praha 17, při ústí ulic Bendova a Bazovská je hned pod červenou cedulí s názvem ulice instalována, v této ulici druhá, modrá smaltovaná dodatková informační uliční cedule s textem:

Břetislav Benda
(28.3.1897 – 19.8.1987)
významný český sochař, žák Josefa Václava Myslbeka,
člen výtvarného spolku Mánes, celoživotní umělecký projev
nejlépe vystihují jeho vlastní slova:
„Neznám motiv vzácnější než je lidské tělo, a především ženské“

Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy