Základní kámen demokracie – Nad Rybníkem, Praha – Běchovice

Foto Josef Kareš, 2021

Na louce poblíž lesoparku v Běchovicích, kousek cesty po odbočce z ulice Nad Rybníkem dojdete ke kamennému památníku s kovovou pamětní deskou s tímto textem:

ZÁKLADNÍ KÁMEN DEMOKRACIE
VĚNOVANÝ
MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA BĚCHOVICE SVÝM OBČANŮM
DNE 17.LISTOPADU 2009
U PŘÍLEŽITOSTI 20 VÝROČÍ
SAMETOVÉ REVOLUCE A NÁVRATU K DEMOKRACII
VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ
VÁPENNÁ V JESENÍKÁCH

Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě