SEDLÁČEK Tomáš – Čínská 22/26, Praha 6 – Dejvice

Foto Josef Kareš, 2021

Na zdi vedle vsupu do objektu Posádkového velitelství Praha v ulici Čínská 22/26 v pražských Dejvicích visí kovová deska, která se vztahuje k pomníku generála Tomáše Sedláčka umístěnému uvnitř areálu . Na desce je tento text:

POMNÍK JE VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝ PO PŘEDLOŽENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU
A ZAPSÁNÍ U DOZORČÍHO VCHODU NEBO DLE DOHOVORU NA:
EMAIL: pvpraha@email.cz
POMNÍK
ARMÁDNÍHO GENERÁLA TOMÁŠE SEDLÁČKA
————————————————————-
ING. TOMÁŠ SEDLÁČEK
* 8.1.1918 VÍDEŇ + 27.8.2012 PRAHA
ABVSOLVENT VOJENSKÉ AKADEMIE V HRANICÍCH, DŮSTOJNÍK DĚLOSTŘELECTVA
PŘEDMNICHOVSKÉ ARMÁDY
V DUBNU 1940 ODEŠEL DO ZAHRANIČÍ A PŘES BALKÁN SE DOSTAL DO FRANCIE,
KDE VSTOUPIL DO ČS. SAMOSTATNÉ BRIGÁDY
VE VELKÉ BRITÁNII ABSOLVOVAL NĚKOLIK SPECIÁLNÍCH KURZŮ A V ČERVNU
1944 BYL ODESLÁN DO SSSR K 1. ČS.ARMÁDNÍMU SBORU, V JEHOŽ ŘADÁCH
SE ZÚČASTNIL BOJŮ NA DUKLE.
JAKO PŘÍSLUŠNÍK ĆS. 2.PARADESANTNÍ BRIGÁDY BYL VYSLÁN NA POMOC SNP.
PO OSVOBOZENÍ ABSOLVOVAL VYSOKOU ŠKOLU VÁLEČNOU A ZASTÁVAL
ŠTÁBNÍ FUNKCE.
V ÚNORU 1951 BYL ZATČEN A VE VYKONSTRUOVANÉM POLITICKÉM PROCESU
ODSOUZEN NA DOŽIVOTÍ PROŠEL ŘADOU VĚZNIC A LÁGRŮ A V ROCE 1960
BYL PROPUŠTĚN.
PO ABSOLVOVÁNÍ VEČERNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY SE STAL PROJEKTANTEM.
PO LISTOPADU 1989 BYL PLNĚ VOJENSKY A OBČANSKY REHABILITOVÁN.
AKTIVNĚ SE PODÍLEL NA VZNIKU A ČINNOSTI ČESKOSLOVENSKÉ OBCE
LEGIONÁŘSKÉ A KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ, PRACOVAL VE SVAZU
BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU, PODÍLEL SE NA VÝCHOVĚ MLADÉ GENERACE
A VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ

VÁLEČNÉ ŘÁDY A VYZNAMENÁN:
3 X CS VÁLEČNÝ KŘÍŽ
ŘÁD VELKÉ VLASTENECKÉ VÁLKY II.STUPNĚ
ŘÁD SNP I. TŘÍDY
MEDAILE ZA CHRABROST
PŘED NEPŘÍTELEM
MEDAILE ZA VÍTĚZSRVÍ NAD NĚMECKEM
VOJENSKÁ PAMĚTNÍ MEDAILE SE ŠTÍTKY
F-VB-SSSR

DALŠÍ ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ:
ŘÁD MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA – 1992
ŘÁD TOMÁŠE GAURRIGUA MASARYKA – 2004

ČESTNÝ PŘÍSLUŠNÍK
POSÁDKOVÉHO VELITELSTVÍ
PRAHA – 2002

ČESTNÝ OBČAN:
AGDE/FRANCIE/- 1989
BEANDÝS NAD LABEM
– STARÁ BOLESLAV – 2003
PRAHA 6 – 2003
LÁZNĚ TOUŠEŇ – 2003

ČESTNÝ PŘEDSEDA:
ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ – 1994

Foto Josef Kareš, 2021

Pomník generála Tomáše Sedláčka v areálu objektu Posádkového velitelství:

Zdroj obrázku – Wikipedie.cz

Umístění na mapě


Další odkazy