BUKOVAC Vlaho – Na domě čp.316 v Ovenecké ulici 42 Praha 7 Bubeneč

Na domě čp.316 v Ovenecké ulici 42 v Praze 7 Bubeneč je bílá pamětní deska s textem:

V tomto domě v letech 1913-22 žil Vlaho Bukovac (4.7.1855 Cavtat Chorvatsko-23.4.1922 Praha) významný chorvatský malíř a dlouholetý profesor na Akademii výtvarných umění v Praze. Velvyslanectví republiky Chorvatsko Matica chorvatská Praha, A.D. 2002“.

Deska byla vytesaná v kamenicko sochařské dílně v Pučiščích na ostrově Brač pod vedením Tončiho Vlahoviče.

BUDOVEC z Budova Václav – Na domě čp.627 v Týnské ulici 7 v Praze 1 Staré Město

Na domě čp.627 v Týnské ulici 7 Praha 1 Staré Město je socha Václava Budovce z Budova nad pamětní deskou s jeho životopisem a citací jeho slov s rodovým znakem. Autorem bronzového reliéfu je A.Bílek – 1927

Text na pamětní desce:

„Vlastníkem tohoto domu byl Václav Budovec z Budova pán na Mnichově Hradišti, Klášterci a Zásadce. Narodil se r.1547 a byl druhý mezi popravenými 27 českými pány, kteří krváceli na popravišti dne 21.6.1621 za svobodu své víry a za práva zemská. Ant.Bílek 1927“.

BUDÍN Bohumír – Na domě čp.1187 v Bělehradské ulici 44 Praha Vinohrady

Na domě čp.1187 v Bělehradské ulici 44 Praha Vinohrady je pamětní deska s bustou a textem:

„Zde padl 5.V.1945 ve dnech slavného povstání českého lidu bojovník proti fašismu MUDr.Bohumír Budín člen České národní rady“.


Bohumír Budín byl český lékař, chirurg. Za okupace vězněn pro odbojovou činnost. Po propuštění pracoval dál v ilegalitě jako lékař. Byl členem České národní rady. Padl v Pražském povstání.