MAKOVSKÝ Vincenc – na sloupu veřejného osvětlení, ul. Makovského, Praha 6 – Řepy

Foto Josef Kareš, 2012

Na sloupu veřejného osvětlení v ulici Makovského v pražských Řepích je pod červenou uliční cedulí umístěna modrá smaltovaná informační cedule s textem:

V tomto domě žil
a tvořil český básník
Antonín Sova
v létech 1918-1925

Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy

LAUDA Jan – na sloupu veřejného osvětlení, ul. Laudova 1386/33, Praha 6 – Řepy

Foto Josef Kareš, 2021

Na sloupu veřejného osvětlení je v ulici Laudova 1388/33 v pražských Řepích instalována po červenou cedulí s názvem ulice modrá smaltovaná informační cedule s textem:

LAUDA Jan
(4.4.1898 – 11.3.1959)
český sochař a vysokoškolský pedagog, zaměřil se na sociální civilismus, později poetizující realismus, vytvářel terakonové sochy, plastiky zvířat, reliéfy, portréty politických prominentů, vystavoval na světové výstavě v New Yorku 1938, cena Grand Prix Expo 58, profesor Akademie výtvarných umění, národní umělec.

Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy

JIRÁNEK Miloš – Na sloupech v ulici Jiránkova, Řepy, Praha 17

Foto Josef Kareš 2021

Na sloupech veřejného osvětlení ulice Jiránkova při obou ústí s ulicí Drahoňovského v Praze 17 Řepích, jsou hned pod červenou cedulí s názvem ulice instalovány modré smaltované dodatkové informační uliční cedule s textem:

Miloš Jiránek – (19.11.1875 – 2.11.1911) – malíř, výtvarný kritik a teoretik, esejista, organizátor výtvarného života, literát, vycházel z impresionismu, maloval moderní velkoměsto, postavy v interiéru, portréty, krajiny a folklorní motivy, člen výtvarného spolku Mánes, přispíval do Volných směrů

Foto Josef Kareš 2021
Foto Josef Kareš 2021

Umístění na mapě


Další odkazy

BENDA Břetislav – Na plotě MČ Praha 17 – Řepy, Bendova ul., čp.1121/5

Foto Josef Kareš, 2021

Na plotě kolem budovy MČ Praha 17 v Řepích je pod červenou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková informační uliční cedule s textem:

Břetislav Benda – (28.3.1897 – 19.8.1987) -významný český sochař, žák Josefa Václava Myslbeka, člen výtvarného spolku Mánes, celoživotní umělecký projev nejlépe vystihují jeho vlastní slova: „Neznám motiv vzácnější než je lidské tělo, a především ženské“

Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy

ZENKL Petr, PhDr. – Na zdi domu čp.139/224 ul. Zenklova, Praha 8 – Kobylisy

Foto Josef Kareš

Na domě čp.139/224 v ul.Zenklova v pražských Kobylisích je pod červenou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková informační uliční cedule s textem:

PhDr. Petr Zenkl – (1884 – 1975) – Pražským primátorem byl v letech 1937-1939 a 1945-1946, místopředsedouo vlády v letech 1946-1948. Za okupace byl nacisty vězněn v Dachau a Buchenwaldu. Po roce 1948 odešel do emigrace, kde stál v čele československého politického exilu.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021


Další odkazy