LAUBSKÝ Vácslav – Na domě čp.1747 Vladislavova 16 Praha 1 Nové Město

Na domě čp.1747 Vladislavova 16 Praha 1 Nové Město je pamětní deska s textem:

„Léta Páně 1582 věnoval budovu tuto Vácslav Laubský měšťan Nového města pražského starším mistr. Novom. pořádku krejčovského k potřebám cechovním. Na oslavu třistaleté památky zasadilo Společenstvo tuto desku na den sv.Vácslava Léta Páně 1882 by oslavilo památku svého dobrodince“.

LAUB Ferdinand -.Na podstavci sochy Ferdinanda Lauba v Seminářské zahradě na Petříně v Praze 1 Malá Strana

Na podstavci sochy Ferdinanda Lauba v Seminářské zahradě na Petříně v Praze 1 Malá Strana je pamětní deska s textem:

„Ferdinand Laub světový houslista ze slavného trojhvězdí Jos.Slavík, Ferd.Laub, Fr.Ondříček. Věrný syn českého národa přítel Bedřicha Smetany, Franze Liszta, Petra Iljiče Čajkovského. Zakladatel houslové školy na konservatoři v Moskvě atd. *19.1.1832 v Praze na Újezdě (U Ježíšků) +18.3.1875 v Griesu (Tyroly). Pohřben od roku 1950 na Vyšehradě“.