LINHARTOVÉ bratři – Na domě čp. 1063 v ulici Na Bitevní pláni 15 Praha 4 Pankrác

Na domě čp. 1063 v ulici Na Bitevní pláni 15 Praha 4 Pankrác je pamětní deska s textem:

Rodině Linhartových za jejich oběť pro svobodu země Václav Linhart * 21.7.1892 + 4.7.1942 zahynul při zatýkání – Zdeněk Linhart *12.5.1888  +17.1.1943 zahynul v KT Stutthof – Bedřich Linhart *9.4.1886  +20.10.1944 popraven v pankrácké věznici – Otto Linhart  *24.9.1895  +29.3.1980 radiotelegrafista odbojové skupiny ÚVOD, dožil se v osvobození v ilegalitě. MČ Praha 4.2015″

1.4.2016

LUKAS Karel – Na domě čp.177 v ulici Pod Kaštany 7 Praha 6 Dejvice

Na domě čp.177 v ulici Pod Kaštany 7 Praha 6 Dejvice je pamětní deska s textem:

„V tomto domě žil plukovník generálního štábu Karel Lukas generálmajor in memoriam *16.2.1897  +19.5.1949 Praha Hrdina prvního a druhého odboje významný vojenský diplomat oběť zločinu státní bezpečnosti  Městská část Praha 6 2015“

Na malé desce je dvojjazyčný česko-anglický text:

„Karel Lukas, hrdina obou světových válek, jako člen spojovací skupiny, se na velitelství generála Eisenhowera podílel na přípravě vylodění v Normandii 6.6.1944. Po návratu do vlasti byl 29.3.1949 zatčen a následně umučen komunistickou státní bezpečností

28.8.2016