BASANAVIČIUS Jonas Dr. - Na domě čp.529 v Balbínově ulici 1 Praha 2 Vinohrady

BASANAVIČIUS Jonas Dr. - Na domě čp.529 v Balbínově ulici 1 Praha 2 Vinohrady

Na domě čp.529 v Balbínově ulici 1 Praha 2 Vinohrady je pamětní deska s reliéfní podobiznou a dvojjazyčným českolitevským textem: „V tomto domě žil v letech 1883 – 1884 litevský národní buditel, zakladatel časopisu „Aušra“, dr.Jonas Basanavičius“

17.2.2014