ELIŠKA Přemyslovna - Na domě čp.102 v Štulcově ulici na Vyšehradě

ELIŠKA Přemyslovna - Na domě čp.102 v Štulcově ulici na Vyšehradě

 

Na domě čp.102 v Štulcově ulici na Vyšehradě je pamětní deska s podobiznou české královny Elišky Přemyslovny a s textem: „28.9.1330 svou smrtí opustila Vyšehrad královna Eliška matka Karla IV. Věnovala kapitula sv. Petra a Pavla“