KOSTEL SV. JANA A PAVLA - KRTEŇ

KOSTEL SV. JANA A PAVLA - KRTEŇ

Na kostele je pamětní deska s textem: "KRTEŃ-FILIÁLNÍ KOSTEL SV.JANA A PAVLA PŮVODNĚ SNAD SOUČÁST DVORCE. POZDĚJI FARNÍ KOSTEL S NÍMŽ PATRNĚ SOUVISELA VESNICE ZANIKLÁ ASI V 17.STOLETÍ. V JÁDŘE ROMÁNSKÁ STAVBA S NÁSTĚNNÝMI MALBAMI Z DRUHÉ POL. 13. STOL. PŘÍSTAVBY ZE 16. A 18. STOL. NOVOROMÁNSKÁ ÚPRAVA Z KONCE 19.STOLETÍ".

29.7.2018