KARLŮV MOST – Na kamenné stěně Karlova mostu pod sousoším kalvarie

Na kamenné stěně Karlova mostu pod sousoším kalvárie jsou tři pamětní desky (v českém, anglickém a hebrejském jazyce):

SOUSOŠÍ KALVÁRIE – WOLF E. BROHN 1628 DOPLNĚNÍ TÉTO SOCHY O HEBREJSKÝ NÁPIS A VYSVĚTLUJÍCÍ TEXTY Z ROKU 1696 JE DŮSLEDKEM NEKOREKTNÍHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ PROTI ELIÁŠI BACKOFFENOVI NAŘČENÉMU ZE ZNEUCTĚNÍ SVATÉHO KŘÍŽE PŘIDÁNÍM HEBREJSKÉHO  NÁPISU SE SLOVY PROROKA IZAIÁŠE „SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ JE HOSPODIN ZÁSTUPŮ“, KTERÁ MAJÍ V ŽIDOVSKĚ TRADICI VÝZNAM MIMOŘÁDNĚ DŮLEŽITÉHO VYZNÁNÍ VÍRY. TAK MĚLA BÝT POKOŘENA ŽIDOVSKÁ KOMUNITA. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 8.3.2000

29.7.2018