PAMÁTCE OBĚTÍ BOMBARDOVÁNÍ PRAHY - Na budově Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2 Karlovo náměstí 37 j

PAMÁTCE OBĚTÍ BOMBARDOVÁNÍ PRAHY - Na budově Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2 Karlovo náměstí 37 j

Na budově Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2 Karlovo náměstí 37 je pamětní deska vyrobená z rozkovaných střepin bomb, na nichž je ocelová destička, kde je laserem vyryto 701 křížků za 701 obětí. Na destičce je vyrytý citát Josefa Čapka: „Není zlých pravd, ale jsou zlé skutečnosti“, text: „Věnuje Městská část Praha 2“ a „Tato pamětní deska byla vytvořena v roce 2015 ze střepin leteckých pum, shozených na Prahu“. Na samostatné destičce pod vyrytými křížky je text: “Památce obětí leteckého bombardování Prahy v letech 1944-1945“. Autorem desky je sochař Petr Císařovský.

30.5.2015