STAVOVSKÉ DIVADLO - Na budově Stavovského divadla na Ovocném trhu Praha 1 Staré Město

STAVOVSKÉ DIVADLO - Na budově Stavovského divadla na Ovocném trhu Praha 1 Staré Město

Na budově Stavovského divadla na Ovocném trhu Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem: „Stavovské divadlo postaveno nákladem Františka A.Nostice dle projektu Antonína Haffeneckera a Kašpara H. z Küniglu základní kámen položen 7 července 1781   21.dubna1783 divadlo otevřeno v roce 1859 upraveno arch. Karlem Brustem a v roce 1882 arch. Achille Wolfem   v letech 1983-1991 divadlo velkoryse restaurováno“.

 

 

 

 

 

18.8.2012