TŮMA Vladimír - Na domě čp.211 ve Vojtěšské ulici 6 v Praze 1 Staré město

TŮMA Vladimír - Na domě čp.211 ve Vojtěšské ulici 6 v Praze 1 Staré město

 

Na domě čp.211 ve Vojtěšské ulici 6 v Praze 1 je pamětní deska s textem: „Český lékař a přírodovědec Dr.Vladimír Tůma byl utracen německou zlobou v žaláři na jaře 1945. Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor“.(Nechť povstaneš, nějaký mstiteli, z našich kostí“.)