VALLA Bedřich- Na domě čp. 546 Kafkova ul. 27 Praha 6 Dejvice

VALLA Bedřich- Na domě čp. 546 Kafkova ul. 27 Praha 6 Dejvice

Na domě čp. 546 Kafkova ul. 27 Praha 6 Dejvice je pamětní deska s textem: "Zde žil v letech 1935-1944 pplk. Bedřich Valla - Šíp důstojník Generálního štábu armády ČSR - člen organizace Obrana národy - člen náčelnictva Svazu Junáků, skautů a skautek RČS - zakladatel a vůdce I. junáckého střediska v Dejvicích a tvůrce skautské branné výchovy - nositel Československého válečného kříže z r. 1939, Zlatého junáckého kříže 1939 - 1945, narozen 21.1.1892 v Náměšti nad Oslavou - zemřel 20.5.1945 po útrapách věznění v terezínské malé pevnosti".

28.11.2015