HLÁVKA Josef – V průchodu domu čp.736 ve Vodičkově ulici 17 v Praze 1

V průchodu domu čp.736 ve Vodičkově ulici 17 v Praze 1 je pamětní deska z červeného mramoru s textem:

„Domy tyto zbudoval a odkázal Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových JOSEF HLÁVKA architekt, c.k.vrchní stavební rada atd. 1831-1908. Poznav, že jen ve vysokém vzdělání naše spása, založil z lásky k svému národu „Českou akademii“, aby v ní byly pěstovány jazyk český, vědy a umění. Postavil jí po boku „Národohospodářský ústav“, aby rozmnožil hmotné síly národa a založil „Studentské koleje českých vysokých škol pražských“ pro nemajetný snaživý dorost český“.


Na protější stěně průchodu je obdobná pamětní deska s textem:

„Josef Hlávka zůstavil celé své vlastní pílí a prací nastřádané jmění „Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových“, které slouží činnosti „České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění“, „Národohospodářského ústavu“ při České akademii, „Studentským kolejím českých vysokých škol pražských“, jakož i veškeré vědecké, literární a umělecké činnosti národa českého. Šlechetnému mecenáši věčná budiž paměť“.