HOFMEISTER Franz – Na domě čp.497 U nemocnice 4 Praha 2 Nové Město

Na domě čp.497 U nemocnice 4 Praha 2 Nové Město je pamětní deska s česko německým textem:

„V této budově působil chemik prof. Franz Hofmeister (1850-1955), který předpověděl, že aminokyseliny se v bílkovinách pojí peptidickou vazbou a který v roce 1888 navrhl lyotropní (Hofmeisterovu) řadu iontů“.

Na desce text začíná pod portrétním medailonem a podpisem zlatým písmem prof. Hofmeistra a jeho chemickým vzorcem. Jako autor desky je zapsán M.Knobloch.