Za slavným lotrem mexickým

Není to obvyklé a není to ani časté, ale stává se, že najdete pamětní desku i na zdi hřbitova či dokonce na náhrobku. Přestože jsem věděl, že na náhrobku Václava Babinského, „slavného lotra mexického“ jak se zpívalo v jedné trampské písni, pamětní desku nenajdu, vydal jsem se ze zvědavosti do Řep, kde v rohu bývalého vězeňského hřbitova byl Babinský údajně pohřben. Na starém občanském hřbitově upoutají pozornost dva velké balvany. Na bližším je deska s vysvětlujícím sdělením a na druhém pouhý nápis Václav Babinský s daty zesnulého.

Nápis a celou kompozici vypracoval sochař a restaurátor Josef Vitvar v roce 1997. A abyste si nedělali iluze, tak vězte, že Babinský pod tím kamenem vůbec neleží. V roce 2001 se Kriminalistický ústav pokusil pod ním a v jeho okolí nalézt kosterní pozůstatky slavného loupežníka, ale nenalezl ani kostičku. Dá se tedy říci, že jeho pozůstatky mohou ležet kdekoli jinde v této části hřbitova, jenom ne pod tím kamenem. A kromě toho je známo, že Babinský sám přispíval k rozšiřování legend o sobě a v pražských hospodách se rád chlubil  „hrdinskými“ skutky, které si vypůjčoval z jiných soudních procesů.


Umístění na mapě


Další odkazy