NOVOMĚSTSKÁ RADNICE – Na pravé straně vstupní brány novoměstské radnice Karlovo nám. 23 Praha 2 Nové Město

Na pravé straně vstupní brány novoměstské radnice Karlovo nám. 23 Praha 2 Nové Město je pamětní deska s textem:

„Novoměstská radnice Národní kulturní památka. Postavena v 2.polovině 14. a v 1. polovině 15. století, věž z let 1452-56. Po r.1781 přeměněna v soudní budovu v roce 1905 upravena podle původní podoby arch. Kamilem Hilbertem. V době husitského hnutí dne 30.7.1419 došlo v ni k defenestraci novoměstských konšelů. R.1609 konán tu stavovský sněm, jenž donutil císaře Rudolfa II. k potvrzení majestátu za náboženskou svobodu“.

31.7.2012