PALÁC HRZÁNŮ Z HARRASOVA – Na domě čp.558 Celetná ul.12 Praha 1 Staré Město

Na domě čp.558 v Celetné ul.12 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

Palác Hrzánů z Harrasova 1702-1704 údajně navrhl arch. Giovanni Battista Alliprandi“. Pod touto deskou je také pamětní deska rodičů spisovatele Franze Kafky s textem: „Julie a Hermann Kafkovi rodiče Franze Kafky provozovali zde v letech 1906-1912 velkoobchod galanterním a střižním zbožím“.

2.8.2012

Šikmá věž

Půjdete li se projít po nábřeží na pravém břehu Vltavy od Jiráskova mostu k Národnímu divadlu jistě nepřehlédnete kamennou vodárenskou věž vedle budovy Mánesa, zvanou Štítkovská. Byla zde postavena v letech 1588-1591, když předtím dvě dřevěné věže vyhořely. Věž sloužila jako místní vodárna a rozváděla samospádem vltavskou vodu do kašen a domů na Novém i Starém městě pražském. V roce 1648 byla poškozena střelbou Švédů, jak je možné se dočíst na třech pamětních deskách. O této události hovoří dva česky psané sgrafitové veršované nápisy a jeden latinský na desce z červeného mramoru mezi nimi. Naleznete je na západní straně, která je otočená k ostrovu Žofín. Věž je vysoká 47 metrů a je od své svislé osy vychýlena asi o 115 centimetrů. Je tak nejšikmější věží v Praze.

Foto Václav Bártík, 2014
Foto Václav Bártík 2014

Pokus o převod starobylých grafitových nápisů do dnešní podoby písma. Levá deska: „Na den svatého Václava starožitnosti mé sláva od Švejdů dvou velkých kusův devadesát štosův trpit jsem musela a již jsem klesat počala“.  Pravá deska: „Hle vrchnost moji páni mne dále klesati brání nýbrž dosti velký flastr z vápna a kamene na mé rány položili mne tak neduživou zhojili“. Málo čitelný latinský nápis na věži popisuje obléhání Švédů.