VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA – Na zdi jízdárny ve Valdštejnské ulici 3 Praha 1 Malá Strana

Na zdi jízdárny ve Valdštejnské ulici 3 Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s textem:

„Valdštejnská jízdárna Parlament České republiky Senát do konce 17.století největší pražská jízdárna funkčně souvisela s konírnami umístěnými v palácových budovách. Jízdárna prošla několika přestavbami, z nichž nejvýznamnější byla realizována kolem roku 1854. V 50.letech 20.století zde byla zřízena výstavní síň. Poslední úprava jízdárny se uskutečnila v letech 1999-2000“.

20.8.2012

KOSTEL SV. MIKULÁŠE – Na přední stěně kostela na Malostranském náměstí Praha 1 Malá Strana

Na přední straně kostela na Malostranském náměstí je pamětní deska s textem:

„Kostel sv.Mikuláše vrcholně barokní chrám zbudovaný na místě starších staveb při jezuitské koleji. Loď stavěl Kryštof Dienzenhofer roku 1704-11. Závěr s kupolí Kilián I.Dienzenhofer 1737-52. Stavbu dokončil A.Luragho 1755. Uvnitř zvláště fresky a obrazy J.L.Krackera, F.X.Palka a K.Škréty. Plastiky I.F.Platzera“.

20.8.2012

PALÁC THUNOVSKÝ – Na budově Thunovského paláce čp.176 ve Sněmovní ulici 4 Praha 1 Malá Strana

Na budově Thunovského paláce čp.176 ve Sněmovní ulici 4 Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s česko-slovenským státním znakem a s textem:

„V této památné budově zemského sněmu království Českého se dokonal revoluční převrat protirakouský a budoval se obnovený stát Československý.

Zde se dne 28.října 1918 ujal Národní výbor samosprávy v zemi České.

Zde se dne 14.listopadu 1918 sestoupilo Národní shromáždění zbavilo rod Habsbursko-Lotrinský trůnu českého a prohlásilo republiku Československou zvolilo jednomyslně  jejího prvního presidenta a jeho vládu.

Zde dne 21.února 1920 schválilo Národní shromáždění ústavní listinu republiky Československé.

20.8.2012

DŮM SASKÝ – Na domě čp.55 v Mostecké ul.3 Praha 1 Malá Strana

Na domě čp.55 Mostecká ul. 3 v Praze 1 Malá Strana je pamětní deska s textem:

„Saský dům původně Vlašský dvorec, gotická stavba ze 14.století, v letech 1356-1407 palác saských vévodů. Fasáda středověkého paláce odkryta při poslední obnově v roce 1959 je zčásti zachována v obvodové zdi domů. Objekt renesančně přestavěn za Trčků z Lípy po roce 1580. Z té doby je pozoruhodný portál. Při klasicistní přestavbě arch.Josefa Kaury v letech 1826-1828 byly sneseny renesanční štíty a nahrazeny novým patrem. V 19.století zde byla kavárna U Steiniců, středisko českého národního života“

20.8.2012

VRTBOVSKÝ PALÁC A ZAHRADA – Na domě čp.373 v Karmelitské ul. 25 Praha 1 Malá Strana

Na domě čp.373 v Karmelitské ul. 25 Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s textem:

„Vrtbovský palác a zahrada Dům přestavěn do dnešní pozdně renesanční podoby po r.1631 ze dvou domů. Jeden z nich byl r.1591 postaven O.Aostalisem a později byl v majetku K.Haranta z Polžic popraveného na Staroměstském náměstí r.1621. Barokní zahradu 1720 navrhl F.M.Kaňka, sochami vyzdobil M.Braun, v sale terreně malby V.V.Reinera“.

20.8.2012