PALÁC THUNOVSKÝ – Na budově Thunovského paláce čp.176 ve Sněmovní ulici 4 Praha 1 Malá Strana

Na budově Thunovského paláce čp.176 ve Sněmovní ulici 4 Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s česko-slovenským státním znakem a s textem:

„V této památné budově zemského sněmu království Českého se dokonal revoluční převrat protirakouský a budoval se obnovený stát Československý.

Zde se dne 28.října 1918 ujal Národní výbor samosprávy v zemi České.

Zde se dne 14.listopadu 1918 sestoupilo Národní shromáždění zbavilo rod Habsbursko-Lotrinský trůnu českého a prohlásilo republiku Československou zvolilo jednomyslně  jejího prvního presidenta a jeho vládu.

Zde dne 21.února 1920 schválilo Národní shromáždění ústavní listinu republiky Československé.

20.8.2012