KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY – Na postranní stěně kostela v ulici U milosrdných Praha 1 Staré Město

Na postraní stěně kostela v ulici U milosrdných Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„Kostel sv. Šimona a Judy s býv. klášterem Milosrdných bratří goticko renesanční kostel Českých bratří z let 1615-1620. Barokně upravený Janem J.Hrdličkou v první pol. 18.stol. Ilusivní malba hlavního oltáře od Josefa Hagera z r.1773 s obrazem Václava Vavřince Reinera z r.1731. Barokní klášter s nemocnicí budován od první pol. 17.stol. a dokončen podle návrhu Jana J.Hrdličky r.1751. V klášteře působil lékař a hudební skladatel Dr.Jan Theobald Held 1770 1815. Na varhany zde hráli vynikající skladatelé Josef Haydn a W.A Mozart“.

27.11.2012

KOSTEL SV. MIKULÁŠE – Na boční stěně kostela na Staroměstském náměstí Praha 1 Staré Město

Na boční stěně kostela na Staroměstském náměstí Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„Kostel sv.Mikuláše dílo mimořádného významu postavené v letech 1732-1735 Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem na místě raně gotického kostela ze 13.století. Sochařská výzdoba od Antonína Brauna, štukatury Bernarda Spinetiho a malby od Kosmy Damiana Asama“.

27.11.2012

KOSTEL SV. KLIMENTA – Na boční stěně kostela v Karlově ul. Praha 1 Staré Město

Na boční stěně kostela v Karlově ul. Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

“Kostel sv. Klimenta postaven v místech středověkého kostela, od roku 1232 sídla dominikánů. Od roku 1556 součást klementinské jezuitské koleje. Dnešní barokní stavba z let 1711-1715 od Františka Maxmiliána Kaňky. Vedle fresek Jana Hiebla zachován jedinečný soubor plastik z dílny předního sochaře 18.století Matyáše Bernarda Brauna. Vzácně umělecky jednolité dílo vrcholného baroku v Čechách“.

27.11.2012

KOSTEL SV. MAŘÍ MAGDALENY – Na domě Českého muzea hudby čp.388 Karmelitská ul.8 Praha 1 Malá Strana

Na domě Českého muzea hudby čp.388 Karmelitská ul.8 Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s textem:

„Bývalý kostel sv.Maří Magdaleny – V jádře raně barokní stavba z let 1656-1677, zbudovaná podle plánů Francesca Carattiho  Janem de Capauli, dokončena r.1707 Pavlem Ignácem Bayerem za účasti Kryštofa Dienzenhofera. Kostel byl koncem 18.století zrušen a přestavěn Josefem Zobelem pro poštovní úřad. Dnešní podobu mu dali Josef Wachtl a Josef Wetzel v let.1850-1854 novou přestavbou na četnická kasárna“.

22.11.2012