KUNC Zdeněk – V areálu Ústřední vojenské nemocnice U vojenské nemocnice 1 Praha 6 Střešovice

V areálu Ústřední vojenské nemocnice U vojenské nemocnice 1 Praha 6 Střešovice je busta a u ní na kamenném podstavci pamětní deska s textem:

GENERÁLMAJOR PROF.MUDr. ZDENĚK KUNC, DrSc. – 1908-1985 – PRVNÍ PŘEDNOSTA A ZAKLADATEL NEUROCHIRURGICKÉ KLINIKY – 1.LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE – A ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÉ NEMOCNICE PRAHA – 29.ŘÍJNA 1959

13.11.2012


Umístění na mapě


Další odkazy

Zlatá brána

Snad každý návštěvník pražského hradu se na III.nádvoří zastaví před Zlatou branou na jižní straně chrámu sv.Víta. Název Zlatá dostala od vzácné mozaiky z let 1370 – 1371, která zobrazuje Poslední soud s Kristem v mandorle a české patrony Karla IV. a jeho manželku Elišku Pomořanskou. Na jejím krajním pilíři je také krásná a zajímavá pamětní deska s textem, který jsem, přiznám se, nepřečetl a nerozluštil. V rozsáhlé stati autora Pavla Čížka o jednom ze stavitelů chrámu Petru Parléřovi, zveřejněné na webu, jsem se ale dočetl, že její nápis upřesňuje vysvěcení chóru ke cti Panny Marie a sv. Víta v roce 1385, založení trojlodí v době řízení stavby rektorem Václavem z Radče a za vedení huti Petrem Parléřem v roce 1392 a přenesení ostatků sv. Vojtěcha a svatých Pěti bratří ze starého kostela doprostřed nového v roce 1396.


Umístění na mapě