Zlatá brána

Snad každý návštěvník pražského hradu se na III.nádvoří zastaví před Zlatou branou na jižní straně chrámu sv.Víta. Název Zlatá dostala od vzácné mozaiky z let 1370 – 1371, která zobrazuje Poslední soud s Kristem v mandorle a české patrony Karla IV. a jeho manželku Elišku Pomořanskou. Na jejím krajním pilíři je také krásná a zajímavá pamětní deska s textem, který jsem, přiznám se, nepřečetl a nerozluštil. V rozsáhlé stati autora Pavla Čížka o jednom ze stavitelů chrámu Petru Parléřovi, zveřejněné na webu, jsem se ale dočetl, že její nápis upřesňuje vysvěcení chóru ke cti Panny Marie a sv. Víta v roce 1385, založení trojlodí v době řízení stavby rektorem Václavem z Radče a za vedení huti Petrem Parléřem v roce 1392 a přenesení ostatků sv. Vojtěcha a svatých Pěti bratří ze starého kostela doprostřed nového v roce 1396.


Umístění na mapě