FOGLAR Jaroslav – Na skalní stěně v Prokopském údolí Praha 5 Hlubočepy

Na skalní stěně v Prokopském údolí Praha 5 Hlubočepy je pamětní deska s kresbou hlavy a textem:

„Zde, v Prokopském údolí, vykročil v roce 1920 na celoživotní skautskou stezku Jaroslav Foglar legendární spisovatel a skautský vůdce. Jestřábe, nezapomínáme! Tvoji věrní přátelé, 2013“

10.3.2014