KOSTEL SV KATEŘINY – V zahradě v Apolinářské ul. Praha 2 Nové Město na přední stěně kostela

Foto Z.Švitorka

 V zahradě v Apolinářské ul. Praha 2 Nové Město na přední stěně kostela bývala informativní pamětní deska s plastickým reliéfem srdce a textem:

„Kostel sv.Kateřiny s bývalým klášterem Augustiniánek zbudován Karlem IV. 1355-1367. Zbarokizován F.M.Kaňkou 1718-1730- Zrušen 1787. Kostel barokně přestavěn v letech 1737-1741 z původní gotické stavby zachována věž. Uvnitř slohově jednotně vybaven. Fresky V.V.Reinera a plasiky F.I.Weisse“.

Pamětní deska zmizela a zůstal po ní jen obrys na stěně.

27.4.2013

VACEK Václav – Na průčelí budovy Magistrátu hl.m.Prahy Mariánské nám.2 Praha 1 Staré Město

Na průčelí budovy Magistrátu hl.m.Prahy vpravo od vstupu Mariánské nám. 2 Praha 1 Staré Město bývala pamětní deska s reliéfní hlavou a textem:

„Dr.Václav Vacek zasloužil se o Hlavní město Prahu“.

Autorem desky je sochař A.Kalvoda. Deska byla odhalena v listopadu 1967, odstraněná 28.7.1990. Je uložená v depozitáři Galerie hlavního města Prahy.

21.4.2013

KONVIKT – Na domě čp.291 Bartolomějská ul.11 Praha 1 Staré Město

Foto Z.Švitorka

Na domě čp.291 Bartolomějská ul.11 Praha 1 Staré Město vedle vstupní brány bývala pamětní deska s textem:

„Konvikt byl založen jesuity r.1660 jako internát šlechtických synků a v r.1973 přestavěn. Po zrušení jezuitského řádu r.1773 zde vzniklo významné společenské středisko Prahy – V roce 1798 měl tu koncert Ludvig van Beethoven a v r.1840 se zde konal prvý český bál. MVTVS v Praze Městský dům osvěty středisko pro vlastivědnou práci“.

Deska na domě už není, zmizela nebo byla odstraněna.

21.4.2013

ZBRASLAVSKÝ ZÁMEK – Na postranní stěně u brány do zahrady zámku Ke Krňovu 1 Praha 5 Zbraslav

Na postranní stěně u brány do zahrady zámku je pamětní deska s textem:

„1948  Zbraslavský zámek, původně cisterciátský klášter založil r.1492 Václav II. Klášter patřící ve 14.století k nejvýstavnějším v českých zemích byl r.1420 spolu s chrámem P.Marie i s královskými náhrobky husity pobořen. Přechodný hospodářský rozkvět kláštera na začátku 18.století přinesl budování nového konventu opat Wolfgang Lochner ke stavbě přizval Giovanniho Santiniho Aichla. Komplex budov dostavěl r.1732 František Maxmilián Kaňka. Dnešní podobu zámek získal přestavbou v letech 1912-1925 nákladem průmyslníka Cyrila Bartoně z Dobenína. Z dochované a restaurované výzdoby jsou nejhodnotnější nástěnné malby Václava Vavřince Reinera v 1.patře v královské síni štuková dekorace Tomasse Soldatiho a fresky v hlavním přízemním sále zámku od Františka Xavera Palka“.

15.4.2013