ZBRASLAVSKÝ ZÁMEK – Na postranní stěně u brány do zahrady zámku Ke Krňovu 1 Praha 5 Zbraslav

Na postranní stěně u brány do zahrady zámku je pamětní deska s textem:

„1948  Zbraslavský zámek, původně cisterciátský klášter založil r.1492 Václav II. Klášter patřící ve 14.století k nejvýstavnějším v českých zemích byl r.1420 spolu s chrámem P.Marie i s královskými náhrobky husity pobořen. Přechodný hospodářský rozkvět kláštera na začátku 18.století přinesl budování nového konventu opat Wolfgang Lochner ke stavbě přizval Giovanniho Santiniho Aichla. Komplex budov dostavěl r.1732 František Maxmilián Kaňka. Dnešní podobu zámek získal přestavbou v letech 1912-1925 nákladem průmyslníka Cyrila Bartoně z Dobenína. Z dochované a restaurované výzdoby jsou nejhodnotnější nástěnné malby Václava Vavřince Reinera v 1.patře v královské síni štuková dekorace Tomasse Soldatiho a fresky v hlavním přízemním sále zámku od Františka Xavera Palka“.

15.4.2013