KOSTEL SV. VÁCLAVA – Na přední stěně kostela sv.Václava Praha 9 Prosek

Na přední stěně kostela sv.Václava Praha 9 Prosek je pamětní deska s textem:

„Kostel sv. Václava románská trojlodní basilika s presbytářem z 11.stol. upravená po roce 1200 a gotizována roku 1470. Věž z roku 1712 s úpravami 19. a 20.stol. Na hřbitově volně stojící zvonice z roku 1783 a řada cenných náhrobků význačných osobností“.


V roku 2010 byly při východní hřbitovní zdi nainstalovány tři sochy Madon z přírodního kamene (z  mramoru, pískovce a žuly) od sochařky Zuzany Čížkové, současně s tím byly provedeny parkové úpravy okolí kostela.

14.5.2013

STAROMĚSTSKÁ TRŽNICE – Ve vstupní hale staroměstské tržnice čp.406 Rytířská 10 Praha 1 Staré Město

Ve vstupní hale staroměstské tržnice čp.406 Rytířská 10 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„Tržnice tato městská byla zbudována nákladem obce pražské. Stavba počata r.1894 a dokončena r.1896 když byli: starostou král.hlav.města Prahy Čeněk Gregor, náměstky J.U.DR.Jan Podlipný a .J.U.DR Vladimír Srb: Quido Bělský, Th.DR. Josef Burian, J.U.DR.Eugen Eiselt, Antonín Filip, J.U.DR Josef Frič, Josef Inwald, M.U.DR Karel Chudoba, Josef Kopecký, Antonín Kubr, J.U.DR. Jan Kühn, J.U.DR.Josef Milde, Antonín Morávek, Vladimír Per, J.U.DR. Prokop Podlipský, J.U.DR. Stanislav Prácheňský, František Rus, František Sokol, František Tichna, Karel Tichý, Karel Vendulák, Karel Vlček a Ferdinand Voitl. Stavbu provedl stavitel Antonín Novotný podle plánů Prof.Jindřichem Fialkou zhotovených za dozoru městského radního Františka Tichny“.

14.5.2013

DŮM ZVANÝ AKCÍZ – Na domě čp.160 v Ďáblické ul. 4 Praha 8 Ďáblice

Na domě čp.160 v Ďáblické ul. 4 Praha 8 Ďáblice je pamětní deska s textem:

„Dům zvaný „AKCÍZ“ je jedním z mála dodnes zachovalých objektů, které byly stavěny za účelem vybírání daně na „POTRAVNÍ ČÁŘE“, což byla hranice „VELKÉ PRAHY“ zřízená zákonem k 1.1.1922. Daň se zde vybírala až do roku 1942, V přízemí objektu byla též  četnická stanice (1940-1950). Patro bylo využíváno jako obecní byty od roku 1942, přízemí od roku 1950. Dům byl rekonstruován v roce 2003 dle projektu ing.arch. Karla Kučery. Patronem celníků a finanční stráže byl římský bůh MERKUR“.

14.5.2013