BASTION XXXI U BOŽÍCH MUK – Na pevnostní zdi u bastionu XXXI v Horské ul. u Karlova Praha 2 Nové Město

Na pevnostní zdi u bastionu XXXI v Horské ul. u Karlova Praha 2 Nové Město je pamětní deska s textem:

„Základní kámen k Novému Městu pražskému, položený 26.března 1348, souvisel bezprostředně s výstavbou novoměstského opevnění. Hradby se táhly od vltavského břehu na sever, kolem Petrské čtvrti k jihu až do zlomu v opevnění při klášteře na Karlově, tj. na nejvyšším místě Nového Města. Odtud vedly jihozápadním směrem do údolí Botiče a poté na Vyšehrad. Úsek hradby od Karlova k Botiči je jedinou dochovanou částí gotického opevnění. Po roce 1648 bylo rozhodnuto vybudovat zcela nové opevnění Nového Města. Nejdříve byl vystavěn „neúplný bastion“ u „Božích muk“, pak kolem r.1700 vlastní bastion Karlov. Na počátku 19.století došlo k proměně valů hradeb a bastionů na parky, promenády a vyhlídková místa. Po vyhlášení Prahy svobodným městem bylo od roku 1875 bouráno opevnění až na úsek dochovaný kolem dnešního Karlova. Novoměstské hradby se dočkaly obnovy v letech 2001-2006. Vysoké nároky na jejich rekonstrukci vycházely z kulturního významu památky, nacházející se na území Pražské památkové rezervace pod ochranou UNESCO. Velká část fortifikace byla před zahájením opravy v havarijním stavu. Bastion č.XXXI nebyl pro novodobé navážky suti a náletovou zeleň přístupný veřejnosti. V roce 2007 Městská část Praha 2 vyhlásila veřejnou architektonickou soutěž o návrh řešení revitalizace objektu č.p. 1751/II a bastionu č.XXXI novoměstského opevnění. V letech 2010-2011 následně proběhla celková obnova tohoto území financovaná městskou částí. Vítězný návrh je dílem architektonické kanceláře MCA atelier s.r.o.“.

26.7.2013