Lípa Jana Nerudy

Projdete li se přes most Legií od Národního divadla na Malou Stranu dojdete Vítěznou ulicí na úpatí petřínského svahu. Je to místo, kde kdysi stávala újezdská kasárna a kde v roce 1834 přišel na svět básník a spisovatel Jan Neruda. Jeho mamince Barboře bylo tehdy šestatřicet, tatínek Antonín tady jako vojenský vysloužilec získal trafiku. V roce 1929 (nebo 1932) byla však kasárna zbourána. Socha Jana Nerudy shlíží na jeho rodnou Malou Stranu u cesty na východní straně petřínských sadů. A místo, kde se  Jan Neruda narodil, dnes připomíná jen kamenná deska a lípa vysazená v roce 1984.

Zdroj obrázku – web Pražské stromy

Umístění na mapě


Další odkazy

Modlitba

Vydáte li se někdy navštívit nový židovský hřbitov v Izraelské ulici na Vinohradech, všimněte si hned za vstupní brankou na postranní stěně  informační kanceláře bílé desky s černým písmem. Český nápis vám sděluje, že „Kdo nebyl 30 dnů na hřbitově, modlí se toto“ – následující text modlitby je však psán hebrejským písmem, které ne každý návštěvník patrně ovládá. Jistě máte ale možnost pomodlit se tak, jak chcete a jak umíte.


Umístění na mapě :


Další odkazy

Deska na chodníku

Naproti strašnického krematoria je za žlutou zdí starý německý evangelický hřbitov. Pokud byste někdy šli po chodníku kolem něj, jistě si všimnete na zemi dvoustranné kamenné desky se znakem městské části, která vám sděluje, že „Chodník byl opraven za finanční prostředky radnice Praha 10  2013“

Kéž by takových desek bylo po Praze víc.


Umístění na mapě :


Plácek Podschodama

Vydáte li se od stanice metra Želivského Votickou ulicí dolů dojdete k bráně, kde začíná dlouhé schodiště pod nímž pokračuje Votická ulice do ulice Šrobárovy naproti vstupní brány Vinohradské nemocnice. Na úpatí schodiště vás možná zaujme zajímavé místo, o kterém dvě červené desky sdělují, že je to „Plácek Podschodama Knížecí Vinohrady Praha Caput Mundi“.

Foto Václav Bártík, 16.1.2014

Mladší generace možná zaujme obnovený nápis na zdi ukazující cestu do protileteckého krytu. Ve druhé světové válce a ještě i po ní bývalo takových ukazatelů po Praze mnoho. Praha pod nadvládou nacistického Německa mohla očekávat nálet spojenců kdykoliv. A krátce před koncem války se jich i dočkala.

Foto Václav Bártík, 16.1.2014

Umístění na mapě


Podle fotografiíí ze září 2019 již deska na svém místě není a o jejím osudu mi není nic známo. Směrovka do protileteckého krytu také není již viditelná. Zídka je zarostlá popínavým keřem.

Zdroj fotografie: mapy.cz – ze 14.9.2019

Aktualizace příspěvku : 7.11.2020

ŠROBÁR Vavro – Na domě čp. 2100 ve Šrobárově ul.49 Praha 10 Vinohrady

Na domě čp. 2100 ve Šrobárově ul.49 Praha 10 Vinohrady je pamětní deska s portrétním reliéfem a textem:

„V tomto dome žil významný slovenský politik a česko-slovenský štátnik, minister s plnou mocou pre správu Slovenska a minister Česko-slovenských vlád Dr.Vlado Šrobár *9.8.1867 Lisková – †6.12.1950 Olomouc Česko-slovenská spoločnosť, Slovensko česká společnost

Táto památná tabula bola financovaná z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a odhalená pri príležitosti 95. výročia vzniku Československa.

Šrobárova vila, Praha, október 2013“.

20.1.2014