Televizní věž

Téměř z každého místa v Praze i blízkého okolí je možné vidět žižkovskou televizní věž. Byla postavena v letech 1985 až 1992 Inženýrskými a průmyslovými stavbami Ostrava podle návrhu architekta Václava Aulického a statiků Jiřího Kozáka a Aleseje Béma. Pražané nebyli zpočátku naklonění výstavbě věže na tomto místě. A přestože byla podle serveru VirtualTourist.com vyhodnocena jako druhá nejošklivější stavba světa, časem se s ní smířili a jako nejvyšší stavba v městě (216 m) se stala  jednou z pražských dominant a neoddělitelnou součástí Prahy. Na úpatí věže se snad nedá přehlédnout kamenný kvádr s nápisem: „Televizní vysílač Praha město 1991 Základní kámen 1985“  

Rozhodnete li se vyjet výtahem nahoru, naskytnou se vám při dobrém počasí krásné výhledy.

18.7.2013

Umístění na mapě :


Další odkazy

OBRÁNCI STRAŠNICKÉHO VYSÍLAČE – V ulici Na Třebešíně naproti domu čp 437/6 Praha 10 Strašnice

 Na kamenném podstavci v ulici Na Třebešíně naproti domu čp. 437/6 Praha 10 Strašnice je pamětní deska s textem:

„Slavné památce strašnického vysílače, který v bojích za osvobození Prahy ve dnech 5. až 9. května 1945 věrně plnil svoji povinnost od prvého okamžiku revoluce až do chvíle vítězství. Slavné památce onoho hlasu, který v příboji pětidenní bitvy vléval na vlně 415 m odvahu do srdcí bojovníků a naději do srdcí všech naslouchajících. Dík poštovním zaměstnancům, kteří se vysílače zmocnili a v činnosti jej udrželi. Dík statečným obráncům, kteří jej uhájili. Dík a věčná paměť všem chrabrým bojovníkům, kteří obětovali své životy za rozhlas revoluce“.


Původní deska svého času z kamene zmizela a delší dobu byl kamenný památník bez desky. 2.3.2014 jsem dostal informaci, že pamětní deska je opět na svém místě.

5.3.2014