HANAVSKÝ PAVILON – Na západní a východní straně Hanavského pavilonu v Letenských sadech 173 Praha 7 Holešovice

Na západní straně Hanavského pavilonu v Letenských sadech 173 Praha 7 Holešovice je pod věží pamětní deska s textem:

„TENTO PAVILON VĚNOVÁN BYL PO VŠEOBECNÉ ZEMSKÉ VÝSTAVĚ V PRAZE 1891 JEHO JASNOSTÍ KNÍŽETEM VILÉMEM Z HANAU KRÁL.HLAV. MĚSTU PRAZE.


Na východní straně pavilonu pod věží je podobná pamětní deska s textem:

„TENTO PAVILON POSTAVEN BYL KNÍŽECÍMI HANAUSKÝMI ŽELEZÁRNAMI V KOMÁROVĚ NA VŠEOBECNÉ ZEMSKÉ VÝSTAVĚ V PRAZE 1891.“

7.4.2013

KOSTEL SV.BARTOLOMĚJE KYJE – U vstupní brány kostela sv.Bartoloměje Praha 9-Kyje Prelátská 12

Foto J.Kareš

U vstupní brány do kostela sv.Bartoloměje Praha 9-Kyje Prelátská 12 byla pamětní deska s textem:

„Farní kostel sv.Bartoloměje Románská jednolodní stavba z první poloviny 13.stol., založená pražským biskupem Janem II. Kostel pevnostního charakteru s pravoúhlým kněžištěm, průčelní hranolovou věží v šíři stavby a schodištěm v síle zdi. Vrchol věže upraven r.1864. Tehdy zde byly objeveny gotické nástěnné malby. Významný příklad tribunového románského kostela. Zdejší fara se připomíná již v r. 1306, dnešní stavba je z 18.století“.

22.3.2014 jsem našel na zdi vedle brány již jen čtyři otvory a deska zmizela.

2.4.2014

JAZZOVÁ SEKCE – V parčíku nedaleko ul.Ke krčské stráni Praha 4

V parčíku nedaleko ul.Ke krčské stráni Praha 4 byla na kamenném podstavci pamětní deska s textem:

„Ke 40. výročí ukončení 2. světové války a vzniku Organizace spojených národů vysadila Jazzová sekce květen 1985 Výsadby se v letech 1985-1986 zúčastnili: Kurt Vonnegut, spisovatel John Updike, spisovatel, Gordin Spilling, spisovatel Občané a pracovníci velvyslanectví USA Wendy Lues, Bill Kiehl, John Braun, Madelaine Albright, SamWestgate“. Po zákazu Jazzové sekce a uvěznění výboru v roce 1986 pomník zničila tajná policie. Znovu obnoven ke 33.výročí existence Jazzové sekce květen 2004“.

V březnu 2014 jsem zjistil, že pamětní deska z kamenného podstavce zmizela.

Foto s deskou 3. 7. 2012

foto bez desky  27.3.2014

 1.4.2014