STANICE METRA DEJVICKÁ (dříve Leninova) – Ve vstupní hale stanice metra Dejvická Praha 6 Dejvice

V severní vstupní hale stanice metra Dejvická (dříve Leninova) v blízkosti Vítězného náměstí Praha 6 Dejviceje pamětní deska s textem:

„I.PROVOZNÍ ÚSEK TRASY A LENINOVA – NÁM.MÍRU  UVEDENÍ DO PROVOZU 12.SRPNA 1978  INVESTOR: DOPRAVNÍ PODNIK HL.M.PRAHY-INVESTOR DOPRAVNÍCH STAVEB K.Ú.O  GENERÁLNÍ PROJEKTANT: DOPRAVNÍ PODNIK HL.M.PRAHY – METROPROJEKT K.Ú.O.  GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY: METROSTAV N.P.  GENERÁLNÍ DODAVATEL TECHNOLOGIE: ČKD PRAHA O.P.  DOPRAVNÍ DÉLKA: 4,67 KM  POČET STANIC: 7“

24.5.2014

STANICE METRA ŽELIVSKÉHO – Ve vstupní hale stanice metra Želivského Vinohradská ul. Praha 10 Vinohrady

Ve vstupní hale stanice metra Želivského u křižovatky ulic Vinohradská a Želivského Praha 3 Vinohrady je pamětní deska s textem:

„2 PROVOZNÍ ÚSEK TRASY A NÁMĚSTÍ MÍRU-ŽELIVSKÉHO UVEDENÍ DO PROVOZU 15.12.1980. INVESTOR DOPRAVNÍ PODNIK HLM.PRAHY-INVESTOR DOPRAVNÍCH STAVEB K.Ú.O. GENERÁLNÍ PROJEKTANT: DOPRAVNÍ PODNIK HL.M. PRAHY-METROPROJEKT K.Ú.O. GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY: METROSTAV N.P. GENERÁLNÍ DODAVATEL TECHNOLOGIE: Č.K.D. PRAHA O.P. DOPRAVNÍ DÉLKA 2,7 KM. POČET STANIC: 3.“

Ve vstupní hale stanice metra Želivského Vinohradská ul. Praha 10 Vinohrady je pamětní deska s textem:

„2.provozní úsek trasy A Náměstí Míru-Želivského. Uvedení do provozu 15.12.1980. Investor: Dopravní podnik hl.m.Prahy-investor dopravních staveb K.Ú.O. Generální dodavatel stavby: Metrostav n.p.. Generální dodavatel technologie: Č.K.D. Praha O.P. Dopravné délka 2,7 km. Počet stanic: 3.“

16.5.2014

STANICE METRA NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE (dříve Fučíkova) – Na stěně pod schodištěm do stanice metra Nádraží Holešovice Praha 7 Holešovice

Na stěně pod schodištěm do stanice metra Nádraží Holešovice jsou tři pamětní desky.

Na prostřední desce je dvojjazyčný text:

„Pro stavbu dvou 168 metrů dlouhých a směrově i výškově zakřivených tunelů metra pod Vltavou na trase IV.C1 byla vyvinuta unikátní technologie vysouvaných tunelů. Oba tubusy byly nejprve vybetonovány v suchém doku na břehu a následně v celé délce vysunuty do dna řeky. Této originální technologii byly mimo jiných uděleny cena fib (Fédération internationale du béton) a Cena inženýrské akademie ČR. (Tento text je uveden i v anglickém jazyce). Investor/Klient: Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s. Obstaravatel/Substituded by:Inženýring dopravních staveb, a.s. projekt trasy/Line design: Metrostav a.s. Hlavní subdodavatelé / Major Subcon-tractors: Zakládání staveb, a.s.,VSL Systémy (CZ) s.r.o, TBG Metrostav, a.s., PERI, spol.s.r.o.“


Druhá pamětní deska připomíná, že stavba byla oceněna:

„Inženýrská akademie České republiky I A Cena inženýrské akademie za rok 2000“.


Třetí pamětní deska v anglickém jazyce připomíná ocenění stavby cenou fib (Fédération internationale du béton) fib CEB-FIP Award 2000 for Outstanding Concrete Structures Presented at the Osaka Congress“.

16.5.2014

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE DOLNÍ CHABRY – Na zdi kostela sv.Jana Křtitele Praha 8 Dolní Chabry

Na zdi kostela sv.Jana Křtitele Praha 8 Dolní Chabry je pamětní deska s textem:

„Kostel sv.Jana Křtitele Pozoruhodná románská stavba z druhé poloviny 12.století. V apsidě cenné nástěnné malby z doby kolem roku 1200. Pod kostelem odkryty pozůstatky raně středověkých staveb, podélného kostela a rotundy“.

3.5.2014