STANICE METRA NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE (dříve Fučíkova) – Na stěně pod schodištěm do stanice metra Nádraží Holešovice Praha 7 Holešovice

Na stěně pod schodištěm do stanice metra Nádraží Holešovice jsou tři pamětní desky.

Na prostřední desce je dvojjazyčný text:

„Pro stavbu dvou 168 metrů dlouhých a směrově i výškově zakřivených tunelů metra pod Vltavou na trase IV.C1 byla vyvinuta unikátní technologie vysouvaných tunelů. Oba tubusy byly nejprve vybetonovány v suchém doku na břehu a následně v celé délce vysunuty do dna řeky. Této originální technologii byly mimo jiných uděleny cena fib (Fédération internationale du béton) a Cena inženýrské akademie ČR. (Tento text je uveden i v anglickém jazyce). Investor/Klient: Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s. Obstaravatel/Substituded by:Inženýring dopravních staveb, a.s. projekt trasy/Line design: Metrostav a.s. Hlavní subdodavatelé / Major Subcon-tractors: Zakládání staveb, a.s.,VSL Systémy (CZ) s.r.o, TBG Metrostav, a.s., PERI, spol.s.r.o.“


Druhá pamětní deska připomíná, že stavba byla oceněna:

„Inženýrská akademie České republiky I A Cena inženýrské akademie za rok 2000“.


Třetí pamětní deska v anglickém jazyce připomíná ocenění stavby cenou fib (Fédération internationale du béton) fib CEB-FIP Award 2000 for Outstanding Concrete Structures Presented at the Osaka Congress“.

16.5.2014