STANICE METRA FLORENC ( dříve Sokolovská ) – Ve vstupní hale k nástupišti metra trasy C Sokolovská ul. Praha 8 Karlín

Ve vstupní hale k nástupišti metra trasy C Sokolovská ul. Praha 8 Karlín je pamětní deska s textem:

„METRO-PRVNÍ PROVOZNÍ ÚSEK TRASY C SOKOLOVSKÁ-KAČEROV UVEDENO DO PROVOZU 9.5.1974 K 29.VÝROČÍ OSVOBOZENÍ SOVĚTSKOU ARMÁ-DOU. INVESTOR: DOPRAVNÍ PODNIK-METRO  GENERÁLNÍ PRO-JEKTANT: DOPRAVNÍ PODNIK METROPROJEKT  GENERÁLNÍ DO-DAVATEL STAVBY: N.P. METROSTAV  GENERÁLNÍ DODAVATEL TECHNO-LOGIE: ČKD PRAHA  DOPRAVNÍ DÉLKA 6,6 KM  POČET STANIC 9

15.6.2014

REMÍZ K VRTILCE – Na okraji remízku v ul. K Vrtilce Praha 4 Libuš

Na okraji remízku v ul. K Vrtilce Praha 4 Libuš je pamětní sloupek s kovovými destičkami s textem:

„Remíz K Vrtilce Remíz náleží k přírodnímu parku Modřanská rokle, je součástí lokálního biokoridoru, který spoluvytváří systém zeleně hl.města Prahy. Zdevastované území s černou skládkou bylo v letech 1999-2003 z iniciativy místních občanů rekultivováno. Vytvoření podmínek pro přirozenou obnovu původních vodních, břehových a lesních společenstev napomáhá ekologické stabilitě městské krajiny. Poděkování. Projekt byl realizován za laskavé odborné a finanční pomoci h.m. Prahy Nadace VIA Nadace Partnerství a MČ Praha Libuš Sdružením pro životní prostředí Stromy“.

15.6.2014